Welkom op elkaar.nl

Op dit moment is deze website niet meer dan een simpele pagina met een contactformulier. Aan een betere invulling wordt op dit moment gewerkt en anders wordt daar op z'n minst over nagedacht.

Het zou kunnen dat deze domeinnaam precies past bij de plannen die u heeft. In dat geval is het aan te raden om contact met ons op te nemen. Wie weet komen we een passende prijs overeen en kan elkaar.nl op korte termijn uw nieuwste online uitdaging zijn.

Omdat iedere domeinnaam uniek is, bestaat er geen standaard model dat de waarde van een domeinnaam bepaalt.
Voor het bepalen van de waarde van een domeinnaam houden wij rekening met een aantal factoren, waaronder:

  • De lengte van de domeinnaam.
  • De betekenis van de domeinnaam en hoe vaak daar naar gezocht wordt.
  • De zakelijke mogelijkheden van de domeinnaam.
  • De opbouw van de domeinnaam (meerdere woorden of juist enkelvoudig).
  • Het gemak waarmee de domeinnaam kan worden onthouden.
  • Verkoopprijzen van vergelijkbare domeinnamen.

Uw interesse kunt u kenbaar maken via onderstaand formulier. Wij zullen daar vervolgens op korte termijn op terugkomen.


Indien onleesbaar? Klik hier

Copyright © 2005 - 2017 Openmedia Internetproducties B.V. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105993 | BTW nummer: 8191.52.195.B01